KYOTO NISHIYAMA

  • twitter
  • instagram
  • youtube

国公立大学


京都府立医科大学 1名
京都教育大学 1名
都留文科大学 1名
公立はこだて未来大学 1名


有名私立大学


関西大学 1名

龍谷大学 3名
佛教大学 24名

京都女子大学 3名
関西医科大学 2名
関西外国語大学 1名
京都外国語大学 1名
京都橘大学 3名
京都先端科学大学 2名
京都文教大学 3名
京都光華女子大学 8名
京都ノートルダム女子大学 1名
花園大学 2名
大和大学 1名
大阪経済法科大学 1名
大阪成蹊大学 4名
追手門学院大学 3名
摂南大学 1名
梅花女子大学 2名
武庫川女子大学 2名

その他、多数

おめでとうございます!

京都西山高校の進路サポート