KYOTO NISHIYAMA

 • twitter
 • instagram
 • youtube

勉強以外にも、京都西山高校には多彩な学校行事があります。 様々な経験を重ねながら一人ひとりの心の豊かさを育み、協力とコミュニケーションの大切さを学んでいきます。

4月

 • 入学式
 • 対面式
 • 新入生歓迎会
 • クラブ体験期間
 • 本山参拝(1年生)
 • 御忌参拝(2年生)

5月

 • 中間試験
 • 遠足
 • 花祭り
 • 中間試験(1学期)

6月

 • 修学旅行(2年生)
 • 球技大会
 • 面接週間

7月

 • 期末試験
 • 四者面談(3年生)

8月

 • 進路ガイダンス

9月

 • 文化祭
 • 体育祭
 • 前期漢字書取り大会

10月

 • 中間試験
 • 日帰り行事(1年生)
 • 追悼会

11月

 • 創立記念日
 • 文化行事
 • 授戒会(3年生)

12月

 • 期末試験
 • 成道会

1月

 • 生徒会執行部選挙
 • 後期漢字書取り大会

2月

 • 卒業式
 • 入学試験
 • 卒業行事 (3年生)
 • 涅槃会

3月

 • 学年末試験